Blízkosť

Opak slova: ďaleko Podobné slová: susedstvo, bezprostrednosť