Otvoriť hlavné menu

Opak slova: ďaleko Podobné slová: susedstvo, bezprostrednosť