Ďalekosť

Opak slova: blízkosť Podobné slová: vzdialenosť, diaľava, diaľka