Ťažba

rozlišovacia stránka

Podobné slová: čerpanie, dobývanie, ťaženie, produkcia