Otvoriť hlavné menu

Opak slova: získanie Podobné slová: prirodzenosť, dar