Posilňovanie

Podobné slová: dodávanie, upevnenie, utuženie, zvýšenie