Zaniknutie

Opak slova: vznik Podobné slová: koniec, rozklad, rozpad, smrť, záhuba