Preraziť

(Presmerované z Prerazenie)

Podobné slová: prebiť, preniknúť, uplatniť


Pochyby (11. sloha, 3-5 verš), Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ČSFR