Podobné slová: búchanie, klopanie, kopanie, mlátenie, trieskanie, tlčenie