Povrchnosť

Podobné slová: plytkosť, nedbanlivosť Opak slova: dôkladnosť