Podobné slová: padnúť, spadnúť, chyba, vychýlenie, zakopnutie