Podobné slová: deviácia, odbočenie, tolerancia, úchylka, exces Opak slova: presnosť