Presnosť

rozlišovacia stránka

Podobné slová: spoľahlivosť, bezchybnosť, výstižnosť, správnosť