Bezútešnosť

Podobné slová: beznádej Opak slova: nádej