Teória

súbor tvrdení o predmete výskumu, ktoré v danej etape poznania považujeme za pravdivé

Súvisiace upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Teória