Vytvárať

Podobné slová: modelovanie, produkovanie, utváranie, zakladanie, zhotovenie