Žeravosť

(Presmerované z Žeravý)

Podobné slová: rozpálenosť, prudkosť, vášeň, nervozita