Dočasnosť

Podobné slová: večnosť, dlhodobosť Opak slova: stálosť, vytrvalosť