Zbaviť sa

Podobné slová: oslobodenie, odstránenie, pozbavenie, odobratie