Zastúpenie

Podobné slová: účasť, zástupca, podiel, úrad