Vodca

niekto s autoritou ovplyvniť správanie druhých

Podobné slová: ataman, hodnosť, kapitán, korifej, kráľ, náčelník, šéf, šerif, veliteľ


  • Z vodcovho vrchného veliteľstva je hlásené, že náš Vodca Adolf Hitler padol za Nemecko dnes odpoludnia vo svojom veliteľskom stanovišti v budove ríšskeho kancelárstva, bojujúc do posledného dychu proti boľševizmu. 30. apríla vymenoval Vodca za svojho nástupcu veľkoadmirála Dönitza. (Úradný oznam v rozhlase o Hitlerovej smrti, 1. máj 1945)