Otvoriť hlavné menu

Opak slova: príjem Podobné slová: trovy, náklady, škoda