Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: mzda, zárobok Opak slova: výdaj