Trávenie

rozlišovacia stránka

Podobné slová: jedenie, rozloženie, spálenie, zničenie, prežitie