Rozptýlenie

Podobné slová: zábava, hra, kratochvíľa