Podnecovanie

Podobné slová: podnet, povzbudiť, vyvolať