Podobné slová: varenie, dusenie

Freshly baked bread loaves.jpg