Podobné slová: škrtenie, hasenie, utajovanie, varenie