Podobné slová: blaho, blaženosť, potešenie, príjemnosť, radosť, rozkoš, slasť