Podobné slová: rezerva, vyrovnanie, zaplatenie, zastúpenie