Deväť

prirodzené číslo
(Presmerované z 9)

Podobné slová: jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, desať, sto, tisíc