Osemdesiat

prirodzené číslo
(Presmerované z 80)

Podobné slová: jeden, ... desať, dvadsať, tridsať, štyridsať, päťdesiat, šesťdesiat, sedemdesiat, osemdesiat, deväťdesiat, sto, ... tisíc