Osemnásť

prirodzené číslo
(Presmerované z 18)

Podobné slová: jeden, ... desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť, dvadsať, ... sto, ...