Podobné slová: agnes, faktor, okolnosť, pôvodca, sila, subjekt