Znižovanie

Podobné slová: klesanie Opak slova: zvyšovanie