Znechutenie

Podobné slová: depresia Opak slova: očarenie