Zasvätenie

Podobné slová: oboznámenie, obetovanie, posvätenie