Wikicitáty:Zásady prijímania citácií

Wikicitáty je zbierka voľne dostupných originálnych literárnych alebo iných citátov v slovenskom jazyku. Tieto citáty musia však spĺňať niektoré kritériá.

Čo vo Wikicitátoch môže byť? upraviť

  1. Citáty vo Wikicitátoch musia byť voľne dostupné. To je primárne kritérium. Znamená to, že každý citát vo Wikicitátoch musí byť dielom bez autorských práv alebo dielom s voľnou licenciou (napr. GFDL alebo w:CC-BY-SA).
  2. Citáty vo Wikicitátoch musia byť publikované aj inde. Sekundárnym kritériom je, že Wikicitáty neprijíma originálne citáty, t.j. také, ktoré ešte neboli nikde inde publikované. Kritérium publikácie znamená, že nemôže ísť o citáty vydané bez vydavateľa, napríklad zaslané do diskusných skupín Usenetu alebo elektronicky, na vlastnej webovskej stránke alebo blogu.
  3. Citáty vo Wikicitátoch musia byť v slovenskom jazyku. Citáty v iných jazykoch patria do inojazyčných portálov Wikicitátov. Kritérium treba vykladať voľne, zahrnuje napríklad aj citát v historickej forme slovenského jazyka, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do inojazyčných portálov (najmä český).

Čo do Wikicitátov nepatrí? upraviť

  1. Wikicitáty nie je portál pre ambicióznych autorov. Neumožňuje zverejňovať vlastnú tvorbu, ktorá ešte nebola publikovaná inde. Výnimkou z tohto kritéria sú preklady z iných jazykov. Citáty však musia spĺňať primárne a sekundárne kritérium na zaradenie do Wikicitátov, a preklad samotný nesmie byť chránený autorskými právami alebo musí mať voľnú licenciu.
  2. Wikicitáty nie je propaganda. Na stránkach citátov nepoužívame osobný názor toho ktorého autora, alebo citátu. To sa samozrejme netýka historických textov, ak nemajú priamy súvis so súčasným dianím alebo komerciou.
  3. Wikicitáty nie je redakčný systém. Nepovoľuje prácu na uložených dokumentoch, nie je prostriedkom spolupráce viacerých autorov na jednom diele, priebežnú tvorbu vyvíjajúcich sa a meniacich sa citátov, zoznamov, komentárov.

Príklady upraviť

  • vlastná tvorba
  • texty na ktorých sa pracuje