Logo Wikicitátov

Wikicitáty sú súbor citácií s otvoreným obsahom, ktorý možno voľne upravovať a slobodne čítať.

Wikicitáty obsahujú viac ako 300 000 strán s citátmi, z ktorých takmer 50 000 je v angličtine, takmer 8 000 je v nemčine a viac ako 24 000 v poľštine.

Cieľom Wikicitátov je vytvoriť voľne dostupnú, spoľahlivú a najväčšiu encyklopédiu citátov, pokiaľ ide o rozsah a dôkladnosť.

Všetci návštevníci možu upravovať citáty a zobrazovať prehľadne všetky zmeny (rozdiely medzi jednotlivými úpravami) v nich. Zmeny sa zobrazujú červenou farbou.

Jej autori nemusia byt odborníci, alebo mať kvalifikáciu v rámci témy, ktorú editujú. Užívatelia sú upozornení na fakt, že ich príspevok môže byť „nemilosrdne upravený a prerozdelený podľa vôle” hocikým, kto si to praje. Citáty nie sú kontrolované žiadnym konkrétnym užívateľom alebo skupinou, rozhodnutie ohľadom obsahu a pravidiel uverejňovania sa uskutočňuje pomocou súhlasu a občasným hlasovaním, hoci Jimmy Wales si udržiava právo konečného rozhodnutia.

Wikicitáty nikdy nevyhlásia žiaden článok s citátmi ako dokončený, no vandalizmus vždy bol a bude najväčším problémom Wikipédie a samozrejme aj wikicitátov.

Pravidlá

upraviť

Wikicitáty požadujú, aby jej prispievatelia zaujali „nestranný uhol pohľadu”. Redaktori Wikicitátov udržiavajú množstvo menej podstatných pravidiel a inštrukcií. Wikipédiani používajú „diskusné” stránky na to, aby spolu diskutovali o zmenách prevedených v článkoch lepšie ako rozprávať sa o zmenách v rámci článku. Redaktori Wikicitátov často menia, prenášajú, alebo mažú príspevky, ktoré sú nevhodné pre encyklopédiu, ako napríklad slovníkové výklady hanlivých slov, alebo originálne texty. Jednotlivé verzie Wikicitátov si obvykle určujú vlastné spoločenské pravidlá.

Nie je žiaden oficiálny rozdiel medzi redaktormi na Wikicitátoch a medzi zúčastnenými. Počas júla 2006 mali slovenské Wikicitáty viac ako 60 redaktorov a 2 administrátorov.

Udržiavanie Wikicitátov je vykonávané pomocou skupinky dobrovoľných projektantov, správcov a administrátorov. Administrátori sú skupinou, ktorí majú privilégia s možnosťou zabránenia, aby boli články editované, zmazané, alebo majú právo blokovať užívateľov, aby upravovali články v zmysle pravidiel. Niktorí už boli dočasne alebo permanentne blokovaní vo Wikicitátoch. Vandalizmus a malé prehrešky voči pravidlám môžu vyústiť k dočasnému blokovaniu, alebo varovaniu, zatiaľ čo dlhodobé, alebo trvalé zablokovania prístupu sú prideľované Jimmym Walesom alebo Rozhodovacou Komisiou pre dlhotrvajúce a vážne priestupky.

Projekt Wikipédia získala pochvalu od zdrojov ako BBC News, USA Today, The Economist, Newsweek, BusinnesWeek, Chicago Sun-Times, Time Magazine a Wired Magazine. Ocenenia pre Wikipédiu a úryvky z tlače sú evidované prispievateľmi Wikipédie na jej stránkach.

 
Commons
Wikimedia Commons ponúka multimediálny obsah k téme
Úvod