Podobné slová: očakávanie, perspektíva, rozhľad, viditeľnosť, vyhliadka