Utláčanie

Podobné slová: deptanie, prenasledovanie, terorizmus, ubíjanie