Univerzita

akademická inštitúcia

Podobné slová: škola, kurz