Užívateľ:Kandy Talbot/spracuj

skontrolovat vyznamnost poriadne + spracovat: * Evolúcia je božská technológia. (Prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.)


originál je Knowledge is power. (Francis Bacon)

takže lepší preklad je skôr Vedomosti sú sila

alebo myšlienka neznámeho filozofa Scientia est potentia – Vo vedomostiach je sila


Úspešný človek je taký, ktorý dokáže postaviť pevné základy z tehál, ktoré ostatní po ňom hádžu. (Sidney Greenberg)


 • If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. And if they don't, they never were. (Kahlil Gibran)

August Spies - nájsť originál výroku.


„Všetko šťastie pochádza z túžby po tom, aby boli ostatní šťastní. Všetko nešťastie pochádza z túžby, aby som bol šťastný ja sám.“ Šantidéva


Jozef Tiso - transwiki presun - zakomentovane bo "Srdečne vás výtam na neoficialnej stránke "Slovenskej pospolitosti",ktorú som pre vás pripravil za účelom oboznámenia s programovími cielami SP.... Citáty sú konkrétne z Biografie Monsignor Jozefa Tisa


zaloz http://sk.wikiquote.org/w/index.php?action=edit&preload=Wikicit%C3%A1ty%3AZakladacie_%C5%A1abl%C3%B3ny%2FAutor&editintro=Person+creation&title=Stone+Temple+Pilots&create=Pridaj ale najprv na wikipedii z http://en.wikipedia.org/wiki/Stone_Temple_Pilots

Citaty na spracovanieUpraviť

vela o nabozenstve: http://slovakia.humanists.net/humor3.htm


"nie si žiadným požehnaním pre svojích blízkych, pokiaľ ťa potrebujú k tomu aby prežili." Neal Donald Walsch http://en.wikipedia.org/wiki/Neale_Donald_Walsch


Thomas Merton

Latinské výrokyUpraviť

C

 • Carpe diem – Využi deň.
 • Cogito ergo sum – Myslím teda som.

D

 • Dimidium facti qui coepit habet – Kto začal, má už polovicu hotovú.

E

 • Errare humanum est – Mýliť sa je ľudské.
 • Exempla trahunt. – Príklady priťahujú.

F

 • Fata volentem ducunt, nolentem trahunt - Toho, kto chce, osud vedie, toho kto nechce, ťahá (Seneca)
 • Festina lente! - Ponáhľaj sa pomaly! (Suetonius)
 • Fide, sed cui vide! - Dôveruj, ale daj pozor na to komu!
 • Lingua lapsa verum dicit - Pomýlený jazyk vraví pravdu.

H

 • Homo sum – Som človekom.
 • Homo homini lupus est – Človek človeku vlkom je.

O

 • Omnia vincit amor – Láska premôže všetko.

I

 • In vino veritas, in aqua sanitas – Vo víne (je) pravda, vo vode (je) zdravie.

M

 • Sapientem locupletat ipsa natura - Múdreho činí bohatým sama príroda.
 • Maximum remedium irae est mora - Najúčinnejším liekom proti hnevu je odklad. Seneca ml.
 • Medicina vinci fata non possunt - Osudy sa nedajú premôcť liekom. Marcus Fabius Quintilianus
 • Melius in Tartarum quam sub iugum! - Lepšie je (ísť) do podsvetia (=pekla) ako do otroctva!
 • Miserum est tacere cogi, quod cupias loqui - Žalostné je musieť mlčať o tom, o čom by si chcel hovoriť (Publilius Syrus)

N

 • Nihil habenti nihil deest - Tomu kto nič nemá nič nechýba
 • Nihil sine causa - Nič nie je bez príčiny

O

 • Omnia mea mecum porto - Všetko svoje nesiem so sebou (Bias)


P

 • Per aspera ad astra – Cez prekážky ku hviezdam.
 • Pax tecum - Pokoj s tebou
 • Pax et bonum! - katkovske aneb frantiskanske Pokoj a Dobro! ;)
 • Per angusta ad augusta - Cez tieseň k nádhere
 • Per pravum socium vir venit in vitium - Vplyvom zlého spoločníka sa človek dostáva na zlé chodníčky
 • Per risum multum poteris cognoscere stultum - Sprostého budeš môcť poznať podľa hojného smiechu
 • Potius sero quam numquam obviam eundum est audaciae temeritatique - Lepšie neskoro ako nikdy treba sa postaviť do cesty bezočivosti a ľahkomyseľnosti (Titus Livius)
 • Pulsate et aperietur vobis - Klopte a otvoria vám (Lukáš, evanielista)


Q

 • Quid pro quo – Zrob to pre mňa a ja to zrobím pre teba. (Ruka ruku myje.)
 • Quod cito fit, cito perit - Čo chytro vzniká, chytro zaniká
 • Quot homines, tot sententiae - Koľko ľudí toľko názorov (Terentius)
 • Quod licet Iovi, non licet bovi - Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi
 • Quod non dedit fortuna, non eripit - Čo osud nedal, to neberie (Seneca ml.)

R

 • Rem tene, verba sequentur - Ovládaj vec, slová prídu (rečnícka zásada Catona staršieho)


S

 • Saepe discipuli magistros doctrina superant - Často žiaci učenosťou prevyšujú učiteľov
 • Saepe summa ingenia in occulto latent - Najväčšie talenty zostávajú často utajené (Plautus)
 • Sapientem locupletat ipsa natura – Múdreho činí bohatým sama príroda.
 • Si vis amari, ama! - Ak chceš byť milovaný, miluj! (Seneca ml.)
 • Si vis pacem, para bellum! - Ak chceš mier, pripravuj vojnu! (Flavius Vegetius)
 • Si vis, ut loquar, ipse tace - Ak chceš, aby som hovoril, ty sám čuš (Marcus Valerius Martialis)
 • Stultitia morbus est animi - Hlúposť je choroba ducha (Seneca ml.)
 • Sui cuique mores fingunt fortunam - Každému je tvorcom šťastia jeho vlastný charakter (Cornelius Nepos)
 • Sus Minervam docet - Sviňa poučuje Minervu (Cicero)

T

 • Tu quoque Brute filii mihi? – Aj ty Brutus, môj syn. (Caesar, potom čo bol smrteľne zranený.)
 • Temeritas est damnare, quod nescias - Je nerozumné odsudzovať to, čo nepoznáš
 • Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis - Zavýjaj s vlkmi, s ktorými chceš žiť
 • Vasa vacua plurimum sonant - Prázdne nádoby najviac zvuku vydávajú
 • Vade in pace - Choď v pokoji (Starý zákon)
 • Vultus est imago animi - Tvár je obrazom ducha (Cicero)