Tráva

súvislý nízky zelený neburinový porast

Podobné slová: seno, pôda