Topenie

premena pevného skupenstva na kvapalné

Opak slova: tuhnutie, plávanie