Podobné slová: chamtivosť, sebectvo, málo Opak slova: štedrosť