Rozoznanie

Podobné slová: diferencia, odlíšenie, postreh, poznanie Opak slova: rovnakosť