Podobné slová: putá, rad, poradie, sled

Nicolas P. Rougier's rendering of rusty chain links.jpg