Radikálnosť

rozlišovacia stránka

Podobné slová: ráznosť, energickosť, rozhodnosť, rýchlosť, zmena, ...


Iné projekty upraviť

  •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Radikálnosť