Produkt

výsledok vytvorený druhom práce alebo úsilia

Podobné slová: výrobok, látka, výtvor, dielo