Premietanie

rozlišovacia stránka

Podobné slová: Zobrazenie Spôsob: kino, televízor

Film size comparison.jpg